Fizjoterapia

Konsultacja Fizjoterapeutyczna

Zachęcam do skorzystania z indywidualnej

konsultacji fizjoterapeutycznej,

która obejmuje:

 • kompleksowe badanie z funkcjonalną oceną motoryki podstawowej(FMS)
 • programowanie rehabilitacji
 • wstępną terapię

Na badanie fizjoterapeutyczne składa się:

 • wywiad
 • oglądanie
 • palpacja
 • specjalistyczne testy diagnostyczne dla potrzeb fizjoterapii

Prosimy o zabranie ze sobą posiadanej dokumentacji medycznej

(rtg, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, usg).

Nie jest wymagane skierowanie od lekarza.

Na podstawie zebranej wiedzy określimy rodzaj schorzenia, stadium zaawansowania,

możliwości rehabilitacji w danym schorzeniu,

indywidualny plan rehabilitacji, instruktaż ćwiczeń domowych.

Podczas konsultacji mają Państwo możliwość uzyskania odpowiedzi

na pytania i wątpliwości dotyczące swojego stanu zdrowia.

Terapia fizjoterapeutyczna

Obejmuje:

 • metody specjalne fizjoterapii

(Terapia Metodą torowania nerwowo-mięśniowego PNF/ PNF w skoliozach / Terapia Metodą Mc Kenzie / Kinesiotaping / Neuromobilizacja / Trening funkcjonalny (FMS))

 • terapię manualną tkanek miękkich i stawów
 • drenaż limfatyczny
 • masaż klasyczny, poprzeczny i funkcyjny
 • terapię mięśniowo-powięziowych punktów spustowych
 • zabiegi fyzykoterapeutyczne 

 

Medyczny Trening Terapeutyczny

Jest krokiem dalej za tradycyjnie pojmowaną rehabilitacją.

Znakomity sposób prewencji  i leczenia bólów kręgosłupa i urazów.

Spersonalizowana ocena motoryki podstawowej

pozwala na całkowitą indywidualizację programu ćwiczeń oraz jego dostosowanie

do zaistniałych w układzie mięśniowo-szkiletowo-powięziowym zmian i dysfunkcji.

Program ten oparty jest na treningu funkcjonalnym

i stanowi kompensację przeciążeń narządu ruchu.

Ma na celu eliminację dolegliwości bólowych wynikających

z pracy zawodowej oraz codziennej aktywności.

Jest przeznaczony także dla osób obciążonych różnymi schorzeniami ortopedycznymi,

neurologicznymi, reumatologicznymi i.in., po przebytych zabiegach operacyjnych,

dla których indywidualizacja procesu rehabilitacji ruchowej

jest gwarancją bezpieczeństwa i wymiernych korzyści dla zdrowia.

Indywidualna terapia wad postawy i skolioz

Nie ma dwóch takich samych wad postawy czy skolioz

dlatego też program rehabilitacji dobierany jest indywidualnie.

Każde dziecko po dokładnym badaniu i analizie zdjęcia Rtg

zostaje objęte odpowiednim zestawem ćwiczeń korekcyjnych.

W trakcie pracy z terapeutą dziecko wykonuje ćwiczenia:

rozciągające przykurczone mięśnie, oddechowe, asymetryczne we wzorcach PNF,

ćwiczenia zgodne z nowoczesnymi metodami pracy w fizjoterapeutycznym postępowaniu

korekcyjnym skolioz, których głównym założeniem jest fiksacja, elongacja i derotacja,

pozwalające na funkcjonalną korekcję trójpłaszczyznowego skrzywienia jakim jest skolioza,

dodatkowo ćwiczenia stabilizacyjne tułowia oraz poprawiające koordynację i równowagę.