AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA. Jakie korzyści?

Ładna sylwetka, zarysowane i silniejsze mięśnie, dotleniony organizm, poprawa samopoczucia poprzez naturalny zastrzyk endorfin. To tylko niektóre korzyści jakie możesz osiągnąć poprzez systematyczną aktywność fizyczną.

Co więcej możesz zyskać? Więcej niż się spodziewasz!

Wyniki badań pokazują, że prawie 60% polskiego społeczeństwa  nie wykazuje żadnej aktywności fizycznej wykraczającej poza aktywność zawodową i związaną z codziennymi obowiązkami. Tylko około 10% populacji podejmuje odpowiednią dla swojego wieku aktywnością fizyczną. Brak ruchu przekłada się na pogorszenie ogólnej kondycji organizmu, niski poziom odporności na infekcje, problemy z bezsennością czy niestabilność psychiczną.

Naturalny środek antydepresyjny

Rezygnując z ruchu nie jesteśmy świadomi, że aktywność to nie tylko ogólnie rozumiana sprawność i wydolność, ale także silne pozytywne oddziaływanie poprawiające samopoczucie psychiczne i funkcjonowanie społeczne. Bez wątpienia ciało i umysł to nierozerwalna jedność, a znane powiedzenie „w zdrowym ciele, zdrowy duch” nabiera coraz większego znaczenia. Aktywność fizyczna jest naturalnym środkiem antydepresyjnym pozwala niwelować wpływ złych nawyków i niezdrowego stylu życia, które w połączeniu z przeciążeniem psychicznym oraz problemami w pracy czy niestabilną sytuacją finansową lub rodzinną, wywołują nerwicę i depresję.

Poprawa pamięci i koncentracji

Dotlenienie organizmu oraz praca mięśni wpływa pozytywnie na  zdolność do koncentracji oraz pamięć. Ćwiczenia fizyczne stymulują wytwarzanie przez organizm specjalnego białka – neurotrofiny (BDNF), które umożliwia  powstawanie nowych połączeń w mózgu. Naukowcy przypisują neurotrofinie decydujące znaczenie dla tzw. plastyczności neuronalnej, która jest podstawą dla procesów zapamiętywania i uczenia się.

Naturalna ochrona dla serca

Rozwój cywilizacji i szybki postęp różnych dziedzin życia spowodowały wzrost zachorowań na choroby układu sercowo-naczyniowego. Nie trzeba już więc nikomu powtarzać, że ruch pomoże sercu nabrać sił, a nam przedłuży życie. Jedną z niedocenianych przez pacjentów form prewencji epizodów sercowo-naczyniowych (zawał serca, udar mózgu) jest modyfikacja stylu życia, czyli po prostu wygospodarowanie w swoim kalendarzu czasu na regularne ćwiczenia.

Powiedz „nie” nadciśnieniu!

Trening fizyczny ma bardzo korzystny wpływ na ciśnienie tętnicze, systematyczna aktywność fizyczna nie tylko zapobiega rozwojowi nadciśnienia tętniczego, ale także obniża ciśnienie tętnicze u osób z już rozpoznaną chorobą, co wynika między innymi ze zwiększenia podatności naczyń krwionośnych, a także związanego z treningiem zmniejszenia masy ciała.

Walcz z osteoporozą!

Panujące powszechnie twierdzenie, iż narząd nieużywany zanika sprawdza się również w przypadku kości. Zbyt mała ilość ruchu powoduje przyspieszenie resorpcji i zwolnienie tworzenia tkanki kostnej. Z tego tytułu jednym z najważniejszych czynników w profilaktyce osteoporozy jest systematyczna aktywność ruchowa.

Jak wykazują badania, ćwiczenia fizyczne zwiększają gęstość mineralną kości u młodych kobiet oraz zmniejszają pomenopauzalną utratę masy kostnej.  U osób starszych, ćwiczenia zmniejszają tempo fizjologicznego ubytku masy kostnej. Ponadto, ćwiczenia powodują zwiększenie siły mięśniowej,  lepszą stabilizację układu kostno-stawowego oraz zmniejszenie ryzyka doznania upadku. Obecnie, systematyczne zajęcia sportowo-rekreacyjne uważane są za podstawowy element profilaktyki osteoporozy, zarówno w populacji 30-latków jak i osób w wieku średnim i podeszłym.

Dla lepszego jutra…

Aktywność fizyczna stymuluje tzw. wydolność organizmu, a więc zdolność do wykonywania wysiłku fizycznego w sposób jak najbardziej ekonomiczny i efektywny dla naszego ustroju. Na długość i jakość życia człowieka mają zasadniczy wpływ 4 czynniki: uwarunkowania biologiczne (10-15%), wpływ środowiska zewnętrznego (25-30%), poziom opieki medycznej ( 10-20%) oraz styl życia  (aż 50%). Nieodłącznym elementem zdrowego stylu życia jest natomiast systematyczna aktywność fizyczna. Potraktuj tę opinię poważnie. Aż w połowie o tym, czy długo i satysfakcjonująco będziesz żył, decydujesz Ty sam oraz to co robisz (lub czego nie robisz).